اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی در کانون های فرهنگی هنری مساجد عملیاتی شود

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار مهم

 

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، ناصر مقدم، مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز طی نشست با اعضای ستاد نظارت و هماهنگی بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز گفت: عدم همخوانی آمار تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد، آسیب جدی به کانونهای مساجد است.

مقدم با تأکید بر بهره مندی از ظرفیت کانون های مساجد مطرح کرد: نگاه به گذشته و امید به آینده همچنین پرهیز از آمارگرایی از جمله ارکان مهم در روند برنامه‌ریزی فعالیت های کانون های مساجد است.

حضور در نشست هیئت اندیشه ورزی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز از محورهای مورد اشاره مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در این نشست بود.
وی با در نظر گرفتن اهمیت جایگاه کانون های فرهنگی هنری در بسط و توسعه فرهنگ دینی مطرح کرد: هم افزایی و همفکری در امر توسعه کانون های فرهنگی هنری مساجد زمینه توسعه فرهنگ دینی است.

در پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بر مردمی بودن مساجد تاکید کرد و گفت: دولت ها در هیچ برهه ای ساماندهی برنامه های مسجد را برعهده نداشته اند، چرا که مساجد مردمی اداره می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.