بازدید از کانون فرهنگی هنری میثاق با ولایت در مشکین دشت کرج

اخبار دبیرخانه اخبار مهم

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، «حجت الاسلام کاظم شکری» با هدف پیوند دوباره کانون ها با ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز با همراهی تیم کارشناسان این مجموعه از عملکرد و فعالیت های کانون میثاف با ولایت مشکین دشت شهرستان فردیس بازدید کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز در جریان این بازدید گفت: ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد در جای جای استان البرز بیانگر دغدغه و اهتمام آنان به مسائل فرهنگی است.

حجت الاسلام شکری مطرح کرد: اگر مدیر مجموعه از پشت میز خود بلند شود و به دور از آمار های ساختگی و بدون ارزش که معمولا ارگان ها ارائه می دهند بیاید و از مجموعه هایی که در راستای سیستمی بازدید به عمل آورد اثرگذار است.

وی توضیح داد: بازدید چهره به چهره زمینه آشنایی با ظرفیت ها می شود و هم اینکه ایجاد روحیه امید و هم دلی را میان فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد و دیگر همراهان این مجموعه را بیشتر می کند.

در پایان مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز مطرح کرد: در راستای طرح فهما  ۲۲ روز دیگر مشخص می شود که کدام استان به این مقام دست می یابد، ولی مهم تر این است با این سامانه بچه های مسجد عدالت برقرار خواهد شد و خود شما در انتخاب برترین ها با فعالیت های که انجام می دهید و در سامانه بارگزاری می نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.