دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز با محوریت دستاوردهای کانون های مساجد

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار شاخص اخبار مهم

دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز با محوریت دستاوردهای کانون های مساجد و ارائه محصولات قرآنی به مدت یک هفته در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز
 دومین نمایشگاه قرآنی استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.