ساز و کار ارتقاء کانون های فرهنگی هنری مساجد ماهدشت در دستور کار قرار گرفت

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار شاخص اخبار مهم

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز جلسه امام مسجد و مدیران و رابطین طرح ملی فها با حضور امام جمعه محترم شهرماهدشت برگزار شد.

حجت الاسلام کاظم شکری در این جلسه ابتدا گزارشی درخصوص ثبت فعالیت ها به حاضرین در جلسه گفت:در گذشته مدیر ستاد هر طوری که میخواست اختیار داشت بودجه در اختیار مدیران قرار بدهد ولی دو سالی میباشد که دیگر خود شما با ثبت برنامه و فعالیت وهرآنچه که از سوی ستاد کشور مطرح می شود میتوانید بودجه و کمک مالی دریافت کنید و بنده در جایگاه مدیر ستاد استانی و هیچ کس دیگر دخل و تصرفی در آن نداریم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز ادامه داد و گفت: یک ظرفیتی را ستاد کشور ایجاد نموده بود و برای هر نفر عضوی که ثبت می نمودید مبلغی به عنوان کمک برای شما واریز می شد در همین خصوص کانونی توانست چند میلیون پول از ستاد دریافت نماید.پس خودتان با کمی همت و تلاش به راحتی میتوانید ار حق خود دفاع نمایید.

شکری افزود:دیگر قابل قبول نیست کانونی بیایید بگوید ما چرا پولی دریافت نکردیم ولی کانون دیگری که کمتر ازما فعالیت دارد پولی دریافت کرده است البته بعدا مشخص شد مدیر کانون حتی در سامانه فعالیتی ثبت نکرده است.

شکری خاطر نشان کرد: همینجا میگویم هر کانونی که نمیخواهد کار و فعالیت فرهنگی داشته باشد اعلام نماید تا تکلیف ماهم مشخص گردد ما به فرض ۱۰کانون برتر و شاخص و دلسوز وفعال داشته باشیم تا اینکه ۳۰ کانون نیمه تعطیل در امار ارائه و گزارش بدهیم.

وی افزود: الان کانون ها را خودم شخصا با اعزام تیمی از کارشناسان جهت رصد و رسیدگی فعالیت ها میفرستم که مشخص شود و انالیز صورت بگیرد اگر کانونی تعطیل است و تمایلی به کار فرهنگی ندارد امکانات ان به کانون و کانون های دیگر که دارند فعالیت و کارهای فرهنگی در مساجد انجام میدهند سپرده شود چون قرار نیست به کانون تعطیل خدماتی ارائه بدهیم.

در ادامه این نشست احسان ارمون کارشناس فهمای استان همراه کارشناسان منطقه ای البرز اموزشی در خصوص سامانه بچه های مسجد صورت پذیرفت و در همان جا مدیرانی که مشکلی داشتند با امکاناتی که ازسمت ستاد استان ازقبل پیش بینی شده مورد بررسی و اقدامات لازم صورت پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.