عزم جهادی کانون های فرهنگی مساجد بر امر سوادآموزی

عزم جهادی کانون های فرهنگی مساجد بر امر سوادآموزی

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار مهم

عزم جهادی کانون های فرهنگی مساجد بر امر سوادآموزی

سرپرست ستاد نظارت و هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز گفت: ستاد نظارت و هماهنگی بر دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد عزم جهادی بر مقوله شناسایی، جذب و آموزش افراد بی سواد دارد.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، حجت الاسلام کاظم شکری، سرپرست ستاد نظارت و هماهنگی بر دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز طی نشست با سید محمود حسینی، رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و الهویی، معاون سوادآموزی این اداره کل، گفت: امر سوادآموزی یکی از برنامه ها و سرفصل های اجرایی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز محسوب می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، جذب و آموزش سوادآموزان در قالب شناسایی بی سوادان به صورت آماری به صورت یک راهکار علمی از محورهای اصلی برنامه های ستاد نظارت و هماهنگی بر دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز است.

 

عزم جهادی کانون های فرهنگی مساجد بر امر سوادآموزی
حجت الاسلام شکری با در نظر گرفتن اهمیت همراهی دستگاه ها و نهادها در امر سوادآموزی مطرح کرد: امر سوادآموزی یک عزم جهادی می طلبد که متناسب با این مهم کانون های مساجد همراهی می کنند.

گفتنی است، در راستای همکاری ستاد نظارت و هماهنگی بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز با سازمان نهضت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.