« فهما» زمینه‌‌ساز همبستگی و رونق کانون های فرهنگی هنری مساجد ماهدشت کرج است

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار شاخص اخبار مهم

به روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون هیا فرهنگی هنری مساجد استان البرز، جریان رویداد فهما به عنوان یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی هنری مساجد که با اهتمام ستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز در سطح استان البرز همزمان با تمام کشور اجرا شد، پیامدهای قابل توجهی داشت.

این رویداد فرهنگی زمینه دیدار چهره به چهره متولیان امر فرهنگی و هنری مساجد با محوریت پویایی و احیاء فرهنگ مسجدی است که یکی از این دیدارهای مربوط به دیدار مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز با امام جمعه ماهدشت کرج است.

بازنگری به نقطه نظر متولیان فرهنگی به ویژه ائمه جمعه استان البرز نسبت به این رویداد ملی فرهنگی اهمیت ویژه ای از حیث برآورد میزان اثرگذاری آن در میان کانون های فرهنگی هنری مساجد دارد.

« حجت الاسلام عظیمی زاده» پیش از جریان تحقق فهما وضعیت کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه ماهدشت را نیمه فعال ارزیابی می کرد ولی این نقطه نظر پس از اجرای طرح فهما تغییر کرد.

امام جمعه ماهدشت کرج در این رابطه مطرح می کند: در جریان اجرای طرح فهما، انگیزه و رقابت فرهنگی و هنری میان فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد ماهدشت بیش از پیش شد.

وی خاطرنشان کرد: سهم کانون های فرهنگی هنری مساجد در خصوص رونق و شکوفایی منطقه از حیث فرهنگی و هنری بسیار ویژه است؛ آن چنان که در هر مناسبتی برنامه های ویژه ای با رویکرد هنری و ورزشی دارند.

ححت الاسلام عظیمی زاده مطرح کرد: در حال حاضر ۱۶ کانون فرهنگی هنری مسجد در ماهدشت فعالیت دارند که اثرگذاری این کانون ها در جریان اجرای فهما می تواند زمینه رشد فرهنگی و هنری نوجوانان و جوانان محل باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.