مساجد مهمترین پایگاه های اطلاع رسانی؛ شبکه گسترده خبرنگاران مسجدی البرز راه اندازی شد

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار شاخص اخبار مهم

به گزارش روابط عمومی ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، « حجت الاسلام کاظم شکری» در نخستین دوره طرح ملّی هر مسجد یک خبرنگار گفت: اجرای طرح هر مسجد یک خبرنگار به واقع یک شبکه گسترده اطلاع رسانی ویژه خبرنگاران مسجدی است.

رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: رسانه به عنوان پیام یک ابزار برای ارائه اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و … است.

وی با تأمل بر ضرورت ارتقاء آگاهی های رسانه ای خبرنگاران حوزه مساجد مطرح کرد: پایگاه مساجد به واسطه فعالیت نوجوانان و جوانان امروزه بستری از رویدادهای ارزشی و فرهنگی است.

حجت الاسلام شکری مطرح کرد: آشنایی فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد از سبک های متعدد خبرنویسی و ضرورت های رسانه در عصر کنونی یکی از محورهای اصلی در برپایی طرح هر مسجد یک خبرنگار است.

رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز بیان کرد: برپایی این طرح در ایجاد یک شبکه گسترده در سطح استان البرزبه منظور ارائه برنامه ها، اهداف، مطالبات و … فعالان مسجدی موثر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.