نشست مدیران ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های مساجد منطقه یک کشور

اخبار تصویری اخبار دبیرخانه اخبار شاخص اخبار مهم

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، نخستین نشست مدیران ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه یک کشوری (سه شنبه ۸ مرداد) در دفتر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز آغاز شد.

طی این نشست، گفتمان سازی، اندیشه ورزی و هم اندیشی با هدف ارتقاء روند برنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد مناطق یک کشور که شامل استان های البرز، قم، سمنان، اراک، قزوین و تهران می شود، مورد نظر قرار می گیرد.

تقسیم بندی منطقه ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد با هدف تحقق ساز و کارهای تعریف شده در خصوص برنامه های بچه های مسجد با هدف تحقق مسجد طراز اسلامی است.

این نشست ۲ روزه از امروز در استان البرز با هدف هم اندیشی و هم فکری هر چه بیشتر مدیران ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد مناطق یک کشور برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.