کارکرد سامانه فهما برای رابطان کانون های فرهنگی مساجد شهرستان ساوجبلاغ تبیین شد

اخبار کانون‌ها

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، « احسان آرمون» با حضور در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ که (۴ آذر) با حضور جمعی از کارشناسان ستادهماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز انجام شد، گفت: سامانه فهما یک فرصت برای ثبت عملکرد برنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز است.

مسئول فهمای استان البرز افزود: تبیین و تشریح رویداد ملی فهما به عنوان یک دستورالعمل اجرایی برای ثبت برنامه های فرهنگی هنری است که با محوریت کانون های فرهنگی هنری مساجد انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت تبیین عملکرد ثبت سامانه فهما مطرح کرد: ضروری است طی بازدیدهای متعدد و منسجم با رابطان کانون های فرهنگی هنری نسبت به ثبت عملکرد در سامانه اقدام شود.

مسئول فهمای استان البرز عنوان کرد: آموزش و معرفی شرائط ثبت اعضاء جدید با هدف رتبه بندی همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی از جمله شاخص های اجرایی است.

گفتنی است، طی این نشست با رابطان کانون های فرهنگی هنری شهرستان ساوجبلاغ نسبت به آموزش عملکرد سامانه فهماء توضیحاتی ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.