آشنایی با دبیرخانه

بهمن ۲, ۱۳۹۳ |

آدرس: کرج، چهارراه مصباح، ضلع غربی مصلی امام خمینی(ره)، فرهنگسرای امام خمینی(ره).
تلفن:  ۳۲۲۴۱۵۲۶
فکس: ۳۲۲۵۱۴۵۹
پست الکترونیک: info@Alborzkanoon.ir
سامانه پیامکی : ۱۰۰۰۸۹۴۰۲۶۱

Tags:

نظرات مسدود است.