پوستر رواق نمایش در طرح ملی ایران قوی رونمایی شد

به همت ستاد فهماي استان البرز و معين رواق نمايش و با حضور مديران و مسئولين ارشد استان البرز پوستر فراخوان ثبت نام رواق نمايش رو نمايي شد

ادامه‌ی مطلب