عزم جهادی کانون های فرهنگی مساجد بر امر سوادآموزی

عزم جهادی کانون های فرهنگی مساجد بر امر سوادآموزی

سرپرست ستاد نظارت و هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز گفت: ستاد نظارت و هماهنگی بر دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد عزم جهادی بر مقوله شناسایی، جذب و آموزش افراد بی سواد دارد. به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، حجت الاسلام کاظم شکری، […]

ادامه‌ی مطلب