نمایندگان مجمع مشورتی بانوان شهرستان کرج انتخاب شدند

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز از تشکیل مجمع مشورتی بانوان خبر داد و گفت: حضور فعال بانوان ارزشی و نخبه و اثر گذاری در سطح کلان و ایجاد بستری برای اتقاء سطح فکری و فرهنگی جامعه اهمیت اساسی دارد.

ادامه‌ی مطلب