بازدید از کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز با محوریت اجرای طرح « پایتخت فهما»

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز با اشاره به اهمیت جایگاه برنامه های مسجدی گفت: کارشناسان ستاد در قالب طرح منطقه بندی از اجرای برنامه های طرح « پایتخت فهما» بازدید می کنند.

ادامه‌ی مطلب

مسابقات قرآنی مدهامتان در راستای تثبیت سبک زندگی اسلامی است

شکری با اشاره به این که گسترش فعالیت های فرهنگی قرآنی در مساجد از اولویت های کانون های فرهنگی هنری است، گفت: برگزاری جشنواره های قرآنی در راستای تثبیت سبک زندگی اسلامی است و مدهامتان هرساله در جذب مخاطب بسیار موفق می باشد.

ادامه‌ی مطلب