نهمین نشست هیئت اندیشه ورز کانون های فرهنگی مساجد البرز با محوریت برنامه های ماه رمضان

نهمین نشست هیئت اندیشه ورز کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز با محوریت برنامه های ماه مبارک رمضان با حضور جمعی از نخبگان و مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد تشکیل شد.

ادامه‌ی مطلب