ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد در بحث مترو شهری به کار گرفته می شود

حجت الاسلام شکری با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای فرهنگی در اماکن عمومی مانند مترو شهری، گفت: ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز در مترو شهری کرج دیده می شود.

ادامه‌ی مطلب