مرگ بر آمریکایی که می گوییم دعای خیر ما برای آمریکا است

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون هایب فرهنگی هنری مساجد استان البرز، دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز ضمن دعوت از عموم فعالان مسجدی به منظور حضور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان در بیانیه ای آورده است: مرگ بر آمریکا، شعار وحدت آفرین فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد […]

ادامه‌ی مطلب