واقعیت های انقلاب اسلامی از درام بسیار جلوتر است

هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی با اعتقاد به این مطلب که هنر به روایت انقلاب باید به معنای حقیقی محقق شود، گفت: واقعیت های انقلاب اسلامی از درام بسیار جلوتر است.

ادامه‌ی مطلب