بازسازی و نوسازی کانون فرهنگی هنری زینبیه کرج در دستور کار قرار گرفت

طرح گسترش و بازسازی این کانون فرهنگی هنری به عنوان یک دستور العمل از طرف ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز مورد نظر قرار گرفته است.

ادامه‌ی مطلب