دستاوردهای پژوهشی و فنآوری استان البرز قابل تقدیر است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، هفته پژوهش و فنآوری را فرصت مغتنمی برای رشد استان در شاخص های متعدد فرهنگی، آموزشی، علمی و … خواند و گفت: دستاوردهای پژوهشی و فنآوری استان البرز قابل تقدیر است.

ادامه‌ی مطلب