عنصر گمشده هنر در ایران هم افزایی هنرمندان است

حجت الاسلام ارزانی اعتبارات عرصه فرهنگی و هنر ایران را بالاتر از کشور فرانسه خواند و گفت: هم افزایی هنرمندان با یکدیگر عنصر گمشده هنر در ایران است.

ادامه‌ی مطلب

احیاء تئاتر بچه های مسجد از استان البرز آغاز شد

حجت الاسلام ارزانی مساجد را یکی از مهم ترین پایگاه های جذب نوجوانان و جوانان خواند و گفت: احیاء تئاتر بچه های مسجد از استان البرز آغاز شد.

ادامه‌ی مطلب