بانوان همواره مدیریت تشکیلات انقلابی را برعهده داشته اند

آیت الله حسینی همدانی با ضروری خواندن اجرای طرح « حضور» گفت: بانوان همواره در تمامی عرصه ها مدیریت تشکیلات انقلابی را برعهده داشته اند و امروز جای دارد با اجرای طرح « حضور» بار دیگر حضور همیشگی خود را نشان دهند.

ادامه‌ی مطلب