واریز اعتبارات مالی به کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز از واریز اعتبارات مالی به کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان خبر داد و گفت: این اعتبارمالی برای کانون های فرهنگی هنری مساجد عضو شده در سامانه بچه های مسجد است.

ادامه‌ی مطلب