رویکرد کانون فرهنگی هنری شهید مسلمی محله محوری است

مدیرکانون فرهنگی هنری مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کرج از ویژه برنامه های متنوع این کانون مسجد خبر داد و گفت: رویکرد کانون فرهنگی هنری شهید مسلمی محله محوری است.

ادامه‌ی مطلب